Väta

Old Swedish Dictionary - väta

Meaning of Old Swedish word "väta" (or væta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väta Old Swedish word can mean:

väta (væta)
1) väta, våthet, egenskapen att vara våt. fyra elementa krapta. mz hwilikom manzins likame er saman sättir thörka ok wätha, hiti, ok kulde Bil 614.
väta (væta)
2) väta, fuktighet, vätska. fore hiärnans wäto MB 1: 82 ; " jfr 1. sky som wardha ower os aff the wäto, som solinna gisla lypta nidhan mz sik gen himpnom" ib 314. " aarons wander giordhe blomster aff sik, ophuggin aff iordhinna wäto" ib 406. mirtus hether pors stampar man honum tha doger hans oos j öron ok tyrkar the wätho ther j them är LB 2: 42. canellabark. .. han. .. törker onda wetha ib 8: 49. " läter man honum i ögne smörielsä tha mi[n]sker hon mykin wetha i ögon ib. "
väta (væta)
3) regn. " þak skyle fore väto ok väþre" Bir 4: (Avt) 181.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väta may have also been written as væta

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back