Vater

Old Swedish Dictionary - vater

Meaning of Old Swedish word "vater" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vater Old Swedish word can mean:

vater
1) våt, fuktig. hänna fingir varo vaath wordhin aff hans blodhe Bil 887. Bo 188. " tha vi. .. ärom vata af manga tara rägnskurom" ib 91. " kar ther waath thingh skulu j latas" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 290. " jak bedhis at vlla fätten bliffwe töör, oc alliordhen ther om kring wari waat" MB 2: 38. " aff waate iordh" ib 1: 79. " thz (ett nyfödt barn) hawer mykin hiärna oc mykith waatan" ib 120 ; " jfr 2. j vatom (humentibus) stadhom" MP 1: 292. " wäderith thz war ilt ok waat" RK 1: 3613. han (vintern) er kaldher ok wother LB 6: 278. - i vato, i vatten (i motsats till: i el. på land). i uttr. i vato ok þörro (i þörro ok vato). alt mit goz i malBoþum. .. mz allum tillaghum i vato oc þörro BYH 1: 170 (1363). SD 4: 339 (1334?) , NS 1: 8 (1401), 10 (1401), 18 (1401) o. s. v. eth godz i östensBor. .. medh thoMPt, hws, aker, äng, skogha, fiskewatn, qwärna, qwärnstadha när by oc fierre, ,i thörro oc wato ib 14 (1401, nyare afskr.). - Jfr genomvater.
vater
2) våt, som (enligt äldre medicinsk uppfattning har våta egenskaper. om naturföremål, naturförhållanden o. s. v. waat kennis bätzst aff thorro oc thört af wato MB 1: 43. " är hiMPna natura hwarce thör eller waat heet ellir kaald ib. gaMBle men äre wathä ok kaldhä" LB 6: 278. " them magha som är mykyt hetir oc watir" ib 3: 105. " mwscatum är wat oc het" ib 49. " pwrlök är watir oc kalir" ib 52. pipro rooth är wath oc thör ib 55. ib 51, 53, 54, 56, 59, 69, 78, 149. " tarffwas witha j hwath gradu nokor ting ärw heth, kald, tör, äller waath" ib 9: 97. ib 96.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • vaater.
  • vother: -o SD NS 1: 59 (1401).
  • wother LB 6: 278 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back