Vaþ

Old Swedish Dictionary - vaþ

Meaning of Old Swedish word "vaþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaþ
vad, vadställe. " j eno vadhi mötte henne een kiärlingh" Bil 805. " elizabäth fiol vtan vadhit j siupan dy" ib. " litha häst är i vadhi mäst" GO 515 ; jfr Kock, ARK. 2: 107, Medeltidsordspr. 2: 256. ther la et watn ful GOt wadh Al 2536. " jag riidher före offuer thetta wad" RK 3: (sista forts.) 5607. " han kom till ena stora aa. .. kan fan ther enchte wad wloffuer" Di 60. israels söner. .. besannadho oc belagdo All wadhen j jordhans flodh som ledha til moab, oc latio ther Alz enghen offwir komma MB 2: 77. Al 1378, 6390. Di 62, 212, 215. MB 2: 6, 91, 110. - i ortnman. a mølnowad SD 2: 31 (1287). " de kyDiandum" ib 77 (1289). in bøghio wap ib 503 (1307).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back