Vaþa

Old Swedish Dictionary - vaþa

Meaning of Old Swedish word "vaþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaþa Old Swedish word can mean:

vaþa
gå.
vaþa
1) vada, gå i vatten el. vätska. Lg 95. " thera öras the wordho ok stundom sommo" RK 1: 2312. " han wodh i siön som j [1] odenswAla" ib 2: 8472. " wod han vti ana Alt op wnder hakana" Di 60. " the strid gik saman ok staRKlika stod swa at man matte wada öuer foot i blod" RK 1: 315. " vnder sin arm ij blodhit wädha" Al 3372. " wadha ower iordan" MB 1: 422. " the wordho öffuer the graffwa" RK 2: 2425. " ingen kunde öffuer älffuena fara äller wadha" ib 3: 1421. MB 2: 247. " han. .. . wod wtoffner sunDit" Di 42. " är hon mö ouer vatnith gar vatnith ij same färgho star, är hon ey mö ouer vatnith vodh vatnith vardher som eet blod" Fl 1124. - bildl. hwi wilt thu swa fanyttelika wadha moth strömmen, sättanDis tik mothe konungh karlle Lg 3: 299.
vaþa
2) gå, utbreda sig. om liFlösa ting. tha (näml. under sömnen) wadher wätan om liwith MB 1: 120.
Alternative forms or notes:
  • wädha (i rim med trädha) Al 3372. pres. -er.
  • vadha ivir , vada öfvwer. han stodh genstan vp och wodh ofwir ST 118. " han wodh atir ofwir ib. "

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back