Vaþeliker

Old Swedish Dictionary - vaþeliker

Meaning of Old Swedish word "vaþeliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaþeliker Old Swedish word can mean:

vaþeliker
1) vådlig, farlig. " Bu 79. hwilkin som gar wadhelika wägha han faller rasKLika" Ber 57. " mz wadheliom ormom" MB 1: 279. " j iorsala haff ther swalghit war wadhelighast" Bil 88. " höxsta hwaluit. .. som gifwir aff sik vadhelikt fall (casus tam periculosos) suaa at mange the som inganga the tappa liuit" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 155. " j vadhelico grafwena" ib. " wi seem otalikit folk ok mogha for fara af wadhelikom storm ok bylghiom (in periculosis procellis)" ib 1: 323. " falst hop ok wadhelikt ib 337. aff höxsta kirkionna formanna vadhelicom stadhga" ib 2: 89. " i trångom ok uådelikom sakom" KS 27 (69, 29). herra wredhe. .. är bådhe rädelik ok wädhelik ib 77 (191, 84). han manaþe at fly rosinna last. þy at han är mykit waþeliken (periculosum) KL 184. marcius haffuir i sigh. .. iij vadelica daga LB 7: 90. ib 91. - med dat. thz är vdhelicaste lastir oc odygdh. ok mäst tholkom som thu äst KLemning. 1860. SFSS.">Bo 16. fiska fiälz rutelikhet är vadhelicare licamenom än annor ond lokt KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 203.
vaþeliker
2) förfärlig. " en vadelikin draki" Bil 709.
vaþeliker
3) häfitig, våldsam, svår. waxte dighirt bang ok wadhelikit (gravis orietur contentio) mällan pauan ok biscopin ok thera KLärk[a) Bil 115. en syndogh kona scref sina vadelika syndh a eeth perman ib 605. " en stodh man dödin som för swa vadelikir. at män doo widh at the nusu eller gespadho ib 713. han fik wadhelika sot" ib 315. KL 20.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -leker: -leka Bu 79.
  • -likin Bil 709.
  • -liken KL 184.
  • -ligh: -lighast Bil 88.
  • -likt -likit Bil 115 ; Bir 1: 337),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚦᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back