Väþer

Old Swedish Dictionary - väþer

Meaning of Old Swedish word "väþer" (or væþer) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väþer Old Swedish word can mean:

väþer (væþer)
L.
väþer (væþer)
1) vind. viar väþär þöm til annar STaz än þer vildo SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR i VAH 25: 286. är aktande. .. huadhan wädherit bläs ten tima STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 84 (206, 92). " än wädherit bläs mot töm ib. muld ok sandr, ter updriwas med wädhr af häSTa fotom ib. var vädereth fijnderne vnder öGOnen" Dinaviens hiSToria. 1816 ff.">HSH 20: 124 (1507). " som bölian wäxer fore wädher ok wind" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3059thz dughir ey at sighla i vgiorth wädhir GO 1075 ; jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr ogiorþer och Kock, Medeltidsordspr. 2: 400 ff. skipit gik for vädhreno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 174. " jhesus. .. böd vädreno ok hafuion at späkkias" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 67. " hafuit ok vädhrit lydha honum" ib. " watnith. .. rördhis hwarte langx äller thwärt ware ey wädhrith som thz röre aff enom STadh ok en ij (för ij en) annan köe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5825. watnith wardher wädhreno säta ib 5827. guþ vände väþren sua mz iartignom sua at þöm vrak atar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 523. " fyra vädhir STridho j STora hafuino" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 71. thu som far vp owir vädhranna vinga (super pennas ventorum) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 249. " medh vädhranna vinGOm forSTas thz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenaSTa af vädhreno som raskat är ib; jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr vädhervingar. - om vind ss häftig och STormande. nw wäxte wädher hart och STort" Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr (Cod. B) 2375. eth wädher effter honum slo och kaSTadhe honum wth j sio ib 2379. " wäderith bleSTe ok sion gik hwit" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1499. " byradhis een SToor STormiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir oc mykyt owädhir. .. wädhrit wäxte joo meer oc meer" ST 158. jlt skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al moth ondo ok baSTyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KStaak moth wädhir GO 1002. rotne STobba. .. hulke som synDir skulä krossas vm varena aff räghn oc vädhir (ventis) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 329. " nar han see maktoght oc skadhelikit vädhir koma" ib 3: 292. " vadhelica Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">FreSTilsa vädhir" ib. " lmötte eth STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaSTa wädher oc wrok them til ryggia som the haffdo warit hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlmSTra" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 179. - vidn, vindkaST? fik han eeth wndherligith wädher STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3514. - vind ss behaglig el. gynnsam. saman liggia wädhir ok wädhir (turSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo coit blando vento velmens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aliquando) GO 922. - GOd vind, medvind. the finGO tädhen snarth wädher STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1560. - i Bildl. uttryck ss beteckning för ngt i sig värdelöST. huat är värlDinna hedhir vtan vädhir (ventus) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 39. - ss förSTäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKning af negation: grand, tecken. the akta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexandru ey et wädher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 974 ; " jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 2. "
väþer (væþer)
2) väder, luft. Diäfuulin. .. huarf som röka i väþrä STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8. com aff himnum skinande sky. .. ok förþe iohannem up ii väþret ib 13. " þän tima han lypte svärþet hiögt i väþret" ib 57. " ii samu STund hängdo lhins händar ok armar ii väþreno. som hugga vilde ib. "ib 101. Bil 216. " skiollin sprang op ij thz vädher" Iv 4514. " Flyghande i högho wädhre (in sublimi aäre)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 239. Flyghir han höght j vädhrit ib 2: 207. " thu skiPadhe foglana j wädhreno ((aäre)" ib 1: 172. ib 2: 87. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 395. MB 2: 389. " swa äre fughla i wädhre som fiska i watne" ib 1: 73. " ther mySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKtis badhe himel ok wädher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3321. " bäxlith ok hofuudhlädher skeen som sool mot thz vädher" Fl 538. " man bläsir thz i wädhrith som man enom dara sighir" GO 53. han (draken) kunne mz sin onda anda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt wädhrith illa eterblanda MD 187. " hwath thz war man eller qwinna ther aff wädrith nakath fik han fik the soot til dödhin gik ib. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al the fyra elemenrta som är vädher och vatn iordh oc eldher" Pa 16. MB 1: 38, 43. PM XXXI. holith. .. täppes swa ath juthe vädher äller andarwm är ther öffwerSTh ib XXIX. the kyld ther wädher hawer her nidhre mz os, hon koMBer aff iordhinne oc watino MB 1: 39. hawer wädher waata natur ib. " hundra dragha. .. bäter wädher än mannen" ib 80. " thz natwrinna andSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh som wi draghum röök mz oc wädher" ib 82. " hittas mang Diwr som hawa bätre krapt at dragha röök eller wädher ib. wädhrit (aër) gör iordhena Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fructsama" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 46. swa som eth sky vpfoor j hymillin ok lät wädhir (levis aër) gik fore thy ib 263. " vm han komSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir j lät ok blit wädhir" ib 397. " ont ok skadhelikit vädhir (aërem)" ib 2: 85. bliffwer nogith varmare i vädrith Dinaviens hiSToria. 1816 ff.">HSH 20: 110 (1507). ib 111 (1507). thera (foglarnes) hiärne, oc thera natwra, som mäSTa delin hawr aff wädhre MB 1: 366. - väder, väderlek. giuar han. .. skärt väþar äpte mulit: lunct väþar äpte STorm STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 489. " tha war faghirt oc skönt oc luSTelikit wädhir" ST 269. " wädhrit skiPadhe sik swa vndarlika" ib. " hwilkin tima wädher. .. skiPar sik til omskipte" MB 1: 366. " hedhne män.. . sPadho hwilikin wädher skullo koma, oc hwilkin aar eller helsa, thy at wädher radher mykith om aar oc helsa ib. "
väþer (væþer)
3) väder, väderspänning, luft i inälfvorna. hon (ɔ: libbeSTikka).. . löser onth wedher LB 2: 39. " swänzk kwmyn fordriffwer ont wäder oc bleST i magha (depellere. .. viscera vexantem ventum STomachumque gravantem)" ib 7: 10. " lib 68. smelta tz i liffwena är i daMB och wäDir" ib 73. ib 74. " at wädrith löser si g i liffuith" ib 168. " ath man forholler sig vädriith ib. "
väþer (væþer)
4) dunST? STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al sky ok siuk wädher (tota aëris infecto et ruSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bulentia) Flydhu Bil 714.
väþer (væþer)
5) väder, vädeSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKorn. til hon (lejonet) vändher aff Diwrin fik Iv 2532. - JDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr gen-, GOdh-, il-, mis-, morghon-, mote-, nordhan-, nordhväST-, o-, of-, þeSTilens-, räghn-, summan-, väSTan-, öSTan-väþer.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väþer may have also been written as væþer

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • väþrä.
  • vädereth ib 124 (1507).
  • wäderith RK 1: 1499.
  • väþreno.
  • p.
  • lnom ., ack. väþren. gen. vädhranna),
  • vädhers blaster
  • -blääster )
  • vädhers stormber
  • vedhers stormer )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back