Vaþi

Old Swedish Dictionary - vaþi

Meaning of Old Swedish word "vaþi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaþi Old Swedish word can mean:

vaþi
L.
vaþi
att föra till 2.
vaþi
2) genom rågång el. gränlinie afskildt område. om ett visst jordomrpde. en fierdedeel aff enom wadä i lerokä SD 5: 671 (1347, nyare afskr.). - om stadsområde. hus ella iord i söderköpunx uaþa SR 33. -ortnamn. allan ägholat (för -lot el. -lut) i houlitta waþa SD 6: 180 (1350). " mit godz i jwnkeköpungx fögheti swa som är roophulta wadhi oc roophulta qwärn" ib NS 1: 171 (1402, gammal afskr.). - Jfr bya-, in-, kloster-, ut-vaþi.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚦᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back