Vaþmal

Old Swedish Dictionary - vaþmal

Meaning of Old Swedish word "vaþmal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaþmal Old Swedish word can mean:

vaþmal
vadmAl. "SR 7. " " tw aaklädhe af watmAl" VKR 57. " twe vndikiortla af hwito watmAle" ib. " een kiortil af graat watmAle b. "ib 70. Bir 4: 10, 24, 25, 5: 41. Lg 3: 550. konunghen. .. sändhe honom en kiortil, hAlffwan aff gyllene stykke, oc hAlffwan aff wadhmAl, til smälikhet BK 196. " at reedha wadhmaAl" Bir 5: 29. en Alin got vaþmAl (gäller i betAlning) firi twa örtugha. andra handa vaþmAl som þät är wärt til SD 5: 637 (1347). " atta Alna wadhmAl ib" NS 1: 36 (14019. DD 3: 225 (1488). " fore hAlff fiorthunde mark päninger at beredha meth vxa oc koo, meth wadhmAl oc smör" SD NS 2: 103 (1409). - i latiniserad form. lego. .. vadmAle pro cuculla SD 2: 684 (1292-1312). lego. .. vnum centarium (d. v. s. 100 el. 120 Alnar) vadmAlis et tele ib. " vna ora vadmAle" ib 5: 620 (1346, gammAl afskr.). " quator solidi wadmAle ib. centum decem marcas wadmAlie (d. v. s. lvadmAl till 110 markers värde)" ib 2: 145 (1292). " ad solucionem duodecim marcharum vadmAlium" ib 5: 546 (1346). Jfr Schlyter, Ordbok s. 413; Amira, Altshw. Obligationenrecht s. 480.
vaþmal
1) kläde el. tygstycke af vadmAl. systrana skulu haffua sänga aff brädhom. .. oc ther innan hAlm, oc owan hAlmen mattor ällir biörnskin. .. älla oc eth thiokt wadhmAls kläde ällir annat grofft kläde Bir 5: 41.
vaþmal
2) vadmAlslakan. " liggia a bulstir oc wadhmAls lakan" VKR 11. Bir 5: 42.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • wadhmaal Bir 5: 29.
 • wath- ib 4: 10, (på tre st.). wat- VKR 57 (på tre st.), 70 (på fem st.); Bir 4: 10. " wammal ib;" DD 3: 225 (1488).
 • wanmal MELL Eghn 9 i var; KrLL J 8: pr. i var. wan mal SR 7.
 • wanmaal StadsL J 5: pr. i var.
 • wandmal KrLL J 8: pr. i var.; Bir 4: 24 (på fyra st), 25, 5: 41.
 • valmal StadsL J 5: pr. i var.
 • valmall KrLL J 8: pr. i var.; Lg 3: 550),
 • vadhmals kapa ,
 • vadhmals kiurtil
 • watmals- )
 • vadhmals klädhe
 • wanmals-.
 • wanmalskläder BS 36. valmals kleder SO 81),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚦᛘᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back