Vatnadhra

Old Swedish Dictionary - vatnadhra

Meaning of Old Swedish word "vatnadhra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vatnadhra
vattenåder, källåder. " löSTos alla watn adhror j iordhinne" ST 388. hwilkin. .. görla aath gömer hwadhan watn aadhronar wth flyta STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 822. ib 823. " vee mik thy at iak forlät lifwandis vatnadhrona (venam aquarum viventium)" Su 406. Jfr vatns adhra.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -aadhra )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛏᚿᛆᚦᚼᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back