Vatnblandadher

Old Swedish Dictionary - vatnblandadher

Meaning of Old Swedish word "vatnblandadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vatnblandadher
vattenblandad. watnblandadth wiin MB 1: 107. Lg 3: 203.

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛏᚿᛒᛚᛆᚿᚦᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back