Vatnkar

Old Swedish Dictionary - vatnkar

Meaning of Old Swedish word "vatnkar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vatnkar Old Swedish word can mean:

vatnkar
1) vattenkar, kar el. kärl afsedt att innehålla el. fyllas med vatten. vnum watkar BYH 1: 176 (1372). " fylto the vatnkarin mz vatn" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 62. " jak hawer hanum vnt. .. mit wntkar" SD NS 1: 678 (1407). KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 430.
vatnkar
2) kar el. kärl med vatten. hans vatnkar vmkulspiltis KL 210. thit vatnkar spiltis ib. - behållare el. cistern med vatten. thin öghon äru som watukar (piscinæ) i eseKLemning. 1860. SFSS.">Bon, hällagh siäl sigx hafwa öghon som wankar thy at hon af thwar mz tarom sinna synda smitta Ber 177. - Jfr vatukar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • watkar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛏᚿᚴᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back