Vatnränna

Old Swedish Dictionary - vatnränna

Meaning of Old Swedish word "vatnränna" (or vatnrænna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vatnränna (vatnrænna)
vattenränna, ränna hvarigenom vatten ledes. holofernes. .. fan ena källo östir aff stadhen, aff hulke mästa watnet flöt jn j stadhen. hennes wat n rännor lät han atirtäppa oc fördärffwa MB 2: 155. Ber 101. Jfr vaturänna.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vatnränna may have also been written as vatnrænna

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛏᚿᚱᛅᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back