Vatnsmidhia

Old Swedish Dictionary - vatnsmidhia

Meaning of Old Swedish word "vatnsmidhia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vatnsmidhia
smedja el. järnbruk som drifves med vatten. then vatn-smädja vij upsath hafve på vara strängnäs domkirkio vägna i torsergia ström Fant & Wangstelius, Diss de Thorshälla 15 (1486). at för:de vatn-smedja skal aldrigh nogon tijdh vändas i quärn til någenhanda[!] sädes mälningh, utan skal blifva en vatu-smedja ib. Jfr vatusmidhia.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -smedja.
  • -smädja )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛏᚿᛋᛘᛁᚦᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back