Vatnsyktogher

Old Swedish Dictionary - vatnsyktogher

Meaning of Old Swedish word "vatnsyktogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vatnsyktogher
vattusiktig, lidande af vattensot. vexer bwkin stoor oppo vtn söktoge LB 7: 245. the människia som watnsöktogher är hon haffwir altiidh en fulan anda JP 81. ib 84, 85. " i ärin wathsyktoghe, thy ä thäs mera i drikken aff wärdlzlikom faffänghom sötma thäs mera törster idher" Su 91. Jfr vatusyktogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -söktogher.
  • wathsyktogher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛏᚿᛋᛦᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back