Vätska

Old Swedish Dictionary - vätska

Meaning of Old Swedish word "vätska" (or vætska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vätska Old Swedish word can mean:

vätska (vætska)
L.
vätska (vætska)
1) vätska, fuktighet. " seer han at thz (bilden) är vanskapat aff väzsko (vidit imaginem hundiam et quasi ex humore deformatam)" Bir 2: 244. " somlik (säd) fiol j stenogha iordh ok tyrkadhis oc visnadhe genstan hon vpran ty at hon hafde ey vädzsko (humorem)" MP 1: 84. " träit göme granlica vädzsco" ib 238. " ther til yrthin giffuir wedzsko aff sik" LB 3: 55. växte oliona wäzska swa höght Lg 67. " af iordhinna wädzsko" Bir 1: 278. " bleff törkkan j ensaMPnom vlla fätthen oc om alt landit bleff dagghen oc wätzskan" MB 2: 88. " pröfwes swa wm all wäska är skild fran the brendo vathneno" PM XXVIII. ib XXX. quiddin (syntes) til liggiande ryghenom vätzskonne vp nöte (consuMPto humore) swa som han ey hafdhe inälfue Bir 1: 31. han stridhe swa länge som nakar makt älla wäzska (liquor) är j honom ib 129. " ey vt gik nakan tima manna naturs wäzska (seminarius humor) aff hans likama ib 60. annar är vpfyltir mz onde wädzsko ok kan ey läkias" ib 397. MP 1: 163. " thz (ɔ: mwscatum).. . körir vt fran hyärtano onda wedzko" LB 3: 50. ib l49, 51, 56, 4: 341, 342, 347, 351, 353, 7: 68, 81. rensar hon (ɔ: cedefer) offuirmatto wädzko aff magha oc bryst ib 3: 51. ib 4: 342. " alla onzsko j tannagardenom ok wätzsko tha läkir hon (ɔ: mirra) ok thörkar ib. giffuir hon (ɔ: pipro rooth) werma oc kastar om kring alla wetzko oc smeltir lhenne" ib 3: 55. " at watzskan böriar at dragha sik til nokon lim" ib 5: 292. " dragher sik een watzska aff hofdhit nidher i kroppin ok thz hether a latino katarrus" ib. " är thz swa at han är tiokker tha märkir thz mykit tiokkt blodh aff sik siälfuo, äller aff törko, swa at hetin hafuer vptörkat wäzskona" ib 293. " lmärker thz. .. myklo wazsko i kroppenom osmälta" ib. " lruthin wazska" ib. " är blodhit hwit tha radher hyten offuer wätzskona oc bränner hona, ok samuledis märker thz the wätzsko som ey brynder oc then tidh wätxskan brynder tha ludhir blodit samman ib. - bildl. han är stundom thör vtan nadhanna väzsko" Bo 28. " mangra manna ben äru thör aff gudhelike växzsko" Bir 3: 220.
vätska (vætska)
2) våtvara. " j försto huseno j hulko som wädzskan (liquores) är" Bir 1: 290. kar älla thz andbudh j hulkin som flytande wädzska ok söt (liquores fluidi et dulces) skal lätas vtj swa som är vatn ok olia ok viin ok tholik thingh ib. the kar älla andbudh j hulkin thiok wädzska ok besk skal latas swa som sinappir ok salsa ok tholik thingh ib. - Jfr balsamvätska, äfvensom vemska.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vätska may have also been written as vætska

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • vätzska.
 • wätzska.
 • vädzska.
 • wädzska.
 • vädzsca.
 • wedzska: -o LB 7: 60 ;
 • -or ib 81.
 • väzska.
 • wäzska.
 • vezska: -o LB 7: 81. wädzka.
 • wetzka: -o LB 3: 55.
 • wezka: -o ib 49.
 • wezska: -o ib.
 • wedzka: -o ib 49, 50, 51. 55.
 • väska: -an PM XXVIII (på två st.); -.o MP 1: 264. wäska.
 • weska: -o LB 7: 68. watzska. wäaxska.
 • watzsca: -o LB 4: 342 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛏᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back