Vätta

Old Swedish Dictionary - vätta

Meaning of Old Swedish word "vätta" (or vætta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vätta Old Swedish word can mean:

vätta (vætta)
L.
vätta (vætta)
1) grand. i förbindelse med litit, nokot. vm hon nu til byria at haua nakat litet vätta Bo 77. " ate blef ey vthan som man pläghar sighia litet vätta" Su 423. en girugher gör räth lithit wätta MD (S) 307. - mer el. mindre adverbiellt. thz är länge sidhan the mik saghe äller nakath vätta til mik Fragho Fr 1238. spara engen nagot wettha MD (S) 228. - i förbindelse med äkke (VGL I, II), änkte, el. eigh förstäRKande negationen: icke ett grand, Alls lintet. os vardher ther änkte vätta fat Fr 1262. ib 1940. " han fan ther änkte vätta inne (var þar ekki vætta i)" Fl 454. " han tAladhe til miin rät änkte vätta" Iv 285. " hwath iak widher the käldo sa ther hafwer iak idher sakt i Fra oc änkte wätta laght ther til" ib 522. ib 5735. " thy at han änkte vätta vistä" Iv 2070. ib 4530. " huru skAl lhan en annan retthe som siälffuer weeth Altz inteh wä'tte" MD (S) 242. the. .. willo enkte wätta swara Al 4997. the akta them for enkte wätte PK 221. RK 1: (sfgn) s. 178. - mer el. mindre adverbiellt: icke ett grand, Alls icke. hans thrwgh aktin rät änkte vätta Iv 146. ib 587. Al 8517. RK 2: 3268. " iak vil lthik änkte vätta säta" Iv 1123. " rädhins rät änkte vätta" ib 1360. Al 5647. thu skAl nw rädhas enkte wänta (för wätta; i rim med thetta) ib 8345. MD 192. " thz var änkte vätta sat" Iv 2003. han. .. rördhis enkte wätta Al 7427. thz löste Almogen. .. enkte wetta RK 2: 780. epther skAlka spordo the inthe wetta MD (S) 260. thz skadde idher änkte vätta Fr 901. Iv 843, 1093, 5692, 5705. Al 2632. " thz skadar ey wetta" RK 2: 5598. " offte the hielp aff konungin tigge thz hAlp thöm tog ey vette" ib 313. thz batade them tha ey wette ib 7615.
vätta (vætta)
2) litil vätta, ytterst liten, liten liten. " vardh han var. .. een litin vätta häst" Fr 129. - JFr vätte, hvatvitna.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vätta may have also been written as vætta

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vättä VGL I J 2: 1, II J 2, Utg. 14. vätä ib I J 2: 2. vätti ib II J 3. wätte PK 221 ; MD (S) 242. wetta. wettha. uteä VGL LII þ 39. vetha RK 1: (sfgn) s. 178. vette. wette),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back