Vatukar

Old Swedish Dictionary - vatukar

Meaning of Old Swedish word "vatukar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vatukar Old Swedish word can mean:

vatukar
1) vattenkar, kar el. kärl afsedt att innehålla el. fyllas med vatten. lego. .. successori meo. .. 1 watukar SD 3: 673 (1325, gammal afskr.).
vatukar
2) kar el. kärl med vatten. badha i eth kalt watukaar Lg 3: 345. Jfr vatnkar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -kaar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛏᚢᚴᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back