Vatuöster

Old Swedish Dictionary - vatuöster

Meaning of Old Swedish word "vatuöster" (or vatuøster) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vatuöster (vatuøster)
vattenösning, utösande af vatten (ur grufva), vattenuppfordring. haffuer jach befalt min fogitte, att han med the sex om al rympning och vatwööst, hwat grwffue behoff görs, skal tylsee tyl almennelig nytta BSH 5: 513 (1512, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vatuöster may have also been written as vatuøster

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛏᚢᚯᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back