Vaturum

Old Swedish Dictionary - vaturum

Meaning of Old Swedish word "vaturum" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaturum
= vatnrum 2? andris gulsmidh. .. loth hustru tala gerdh. .. up eth kalgardzrum liggiande upa norrä malm som man gar til sancti jacob nidhan gatuna näst nidhan inge bältara tompt ok östan gerd zolde tompt hulkin (för hulkit) som bredh (för bret) är upp widh inge beltara tompt tolff (12) alna ok nidhärst widh watnit tre alna ok thiughu (23).. . längden är fran inge bältara oc nidher til siön thre alna ok siwtighi (73) ok thär til waturum swa myket thär til hörir SJ 80 (1438).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛏᚢᚱᚢᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back