Väva

Old Swedish Dictionary - väva

Meaning of Old Swedish word "väva" (or væva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väva (væva)
väfva. " hon sömar oc spindir oc väfwir trolica" Bo 18. " the spunno gul och vafuo ladh" Iv 4135. wäfwir (texit) han suasom lokka nät Bir 3: 120. the waro thwa wäwerskor, wäffwandes badhe wllet oc linneth Lg 3: 194. " lklädhe som wäwith är aff twäsköns thradhe" MB 1: 365. " pel väfwin mz guld oc sylf" Gr 303. ib 311. - bildl. o huru opta hon thz skodhar oc ther a thänkir wäfwir oc vändir i hughenom (recogitat et mente revolvit) Bo 17. - Jfr samanväva.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väva may have also been written as væva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • väfwir Bo 17, 18.
  • wäfwir Bir 3: 120.
  • vafuo Iv 4135.
  • wäwith MB 1: 365.
  • väfwin Gr 303, 311),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back