Väver

Old Swedish Dictionary - väver

Meaning of Old Swedish word "väver" (or væver) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väver Old Swedish word can mean:

väver (væver)
1) väf (som är under väfning). swa skal wäwin wara rändh at thän GOdhe thradhin är i wänd GO 1015. " aller theras wäffwer bestanktes oc oppfyltes mz blodh" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: l94. the. .. toko strax allan wäffwen ib 195.
väver (væver)
2) väfstol? sat hon viþ väf älla ten: älla nal (textrino operi vacaret) Bu 5 (kan föras till 1). - Jfr gul-, lokka-, lydhe-, silkis-, säkkia-väver.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väver may have also been written as væver

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wäfium: gulwäfium Bil 112.
  • wäfuium: gul wäfuium ib 302),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back