Vaxbiläte

Old Swedish Dictionary - vaxbiläte

Meaning of Old Swedish word "vaxbiläte" (or vaxbilæte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaxbiläte (vaxbilæte)
vaxbild. Lg 3: 724.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vaxbiläte may have also been written as vaxbilæte

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wax beläte )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛋᛒᛁᛚᛅᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back