Vaxter

Old Swedish Dictionary - vaxter

Meaning of Old Swedish word "vaxter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaxter Old Swedish word can mean:

vaxter
1) växt växande. war herra skapadhe. .. liwandis thing, oc tho först the som hawa swa litith liiff oc lönlikt, at the röra sik ey aff stadh, vtan mz wäxt swa som grä oc trä KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 74. " meere fägrindh. .. än nakor aldra lustelikasta somar kan giffua. .. allo thy i jordherike wäxir j theras grönsko oc lustelikom wägxt oc blomstrom" Su 289.
vaxter
2) växt, årsväxt, gröda. wardh swa mykin wäxter alzskona korns KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 239.
vaxter
3) växt, växtorganism. jordhena mz malm oc stenom oc sinom växstom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 127.
vaxter
4) växt, sjuKLig utväxt. en. .. piltir. .. hafdhe en växst owir sit ögha KL 348. for Flenen, rylen, vexthen LB 7: 14. " formanar iak tich, then leedhe Fleen, wäxt, styng, haldh ryll wärk oc we ib. ach manar tiik Fleen ryyl, wexth, eller huad tw är" ib 19. ib 20, 21. fore växten ib 10: 8. " fore växtenom" ib. " läg thz vih wäxtin ib. "
vaxter
5) växt, form som utvecKLats under växande, skapnad, gestalt. guz moþer. .. gar vt tel hans ii hans husfru ham baþe a växt ok KLäþom lik ok talan ok allom latom (in haiBu et qualitate per omnia similis) Bu 19 ; " jfr 6. han hauar. .. röstan vaxt" ib 204. " hans växstir (statura) var rättir" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 135.
vaxter
6) växt, storlek. "j sino tiughonda aare var han fulkompn j växt (magniudine) ok j stryrk Sua som thäs timans midhlanghämän" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2. 135. en gamal karll. högher at wäxte Bil 281. " thz folk. .. hawer höghan wäxt" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 401. " syntis thera växte (för växter?) mera vara (synduz þau meiri vexti) än annar barn aff thera aar" Fl 116. " vienna vaxte daglige til mz växt oc skönheet lica" MD 445 ; jfr 5.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vaxt (ack.) Bu 204 ; " avaxt " VGL I A 16: 2. waxter: awaxt MB 1: 209, 339 ;
  • aarswaxt Su 425. växter),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back