Vedaghar

Old Swedish Dictionary - vedaghar

Meaning of Old Swedish word "vedaghar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vedaghar
lidandesdagar; lidande, vedermöda. böriadhes henna twangh oc wee dagha taka lisa Lg 3: 421. " viliom wy ey. .. kunnogha marskenom wara wedagha" RK 1: 1686. seen wppa mina ysäld, min wäRK oc mina weedagha Su 242. ib 245. Lgren. 1875.">LfK 228. " bedhr jak tik. .. at thu lös mik wtaff diäfwlsens wedagha (det lidande som tilfogas mig af djäfvulen) Sv. böner 408. "

Part of speech: nn

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • wee- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚽᚦᛆᚵᚼᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back