Veker

Old Swedish Dictionary - veker

Meaning of Old Swedish word "veker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

veker Old Swedish word can mean:

veker
1) som gifver efter, böjlig, mjuk; vek. veeght wax STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 308. " wi sändom thik en bSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al badhe blötan ok wekan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1220. " hwar en rö war. .. hardh som trä oc ekke week" ib 8748. " sinonar (på ett nyfödt barn) äre STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle weke oc wanSTarke at STyra likamen" MB 1: 120. - veka livit, veka lifvet, sidorna af buken ända till refbenen. huSTrun. .. grep sins bonda kniff oc STak sik ginSTan gönom weka liwit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 90. then säkken binDis STadhelika mith wm weka liffwith STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 13. " the aadromar som ärw nydan naffan, i wekSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aliiffwit" LB 7: 78. ib 80. Jfr togh han een STaka. .. oc satte annan ändan j jordhena oc then andra moth sith weka liiff ST 357. - mjuk, lös, ej faST. grwnden är Diwper lös ok weker swa ath ther kan engthe vppa mwras FH 2: 129 (1441).
veker
2) löskokt. " wek ägh" LB 1: 96.
veker
3) lös. " om mage el. lif. rosa drokken mz vin. .. binder löST liff oc ofmykyth hrt gör hon wekth" LB 5: 80. ib 81.
veker
4) svag. " handen war week" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2820. " the (Darii krigsmän) ära weke" ib 2405. mz weko folk ib 4282. " mz enom barbara week" ib 4399. sigord swen haffde skikkat mot amlunge then wekaSTe konungs sön Di 152. Jfr ofveker.
veker
5) vek, veksint, vekhjärtad, blöDig. hörnandhes thiänarana wara mykyt dulska oc weka Lg 3: 273.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • weeker.
  • vekt.
  • veeght KL 308),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back