Vekia

Old Swedish Dictionary - vekia

Meaning of Old Swedish word "vekia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vekia Old Swedish word can mean:

vekia
1) göra vek, göra mjuk, upSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMjuka. take pillulas warlika mz bränth win wektha STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XXXVIII. - göra vek, upSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMjuka, böja, beveka. adams är mins hiärta moþ ii guz þiäniST hart ok þört: iak gitar þät eigh vekt älla STyrt STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 72. hiärta. .. ther ey vekis älla böghis til swa STora ödhmiukt Bo 174. " ey kunde thz hans hieta wekia" ST 58. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 586. " blicka eller veeka hennes harda hiertä ib 3: 555. "STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 849. - böja, få STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bukt med, betvinga. (diäfwls liST) wek ok wektis som wax firi kors tekno STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 446. " han STridde mz them länge ok faST han gat tho weekt thera haST" Al 5422. - Jfr beveka.
vekia
2) lösa, veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa lösande på. söth äple STekth the lena och vekya liifwith LB 7: 80.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • veeka Lg 3: 555.
  • weekte: -es RK 3: 849.
  • -ter.
  • weekt Al 5422),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚽᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back