Vena

Old Swedish Dictionary - vena

Meaning of Old Swedish word "vena" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vena
jämra sig öfver, klaga öfver. diäfwlin. .. foor venade bort at han var vunnin som thenkte annan haua vunnit Bil 213.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vena sik , jämra sig, klaga. han venaþe sik ok öpte sik haua mist sina höghro hand Bu 525. ib 519. han wenadhe sik vsal j vädhreno j diäfla klom Bil 749. han. .. venadhe sik mz iämerlik lata Fl 376. han. .. wenadhe sarlika siälffwan sik MD 95. thenk hwru tha the moder reine segh mondhe for hans pine wene ib 72. - jämra sig för, klaga öfver. med sats inledd af at. thz är mesth jek megh nw wenä ath thu son söthe dör sa ene MD 73. - med part. pret. ack. dyocleianus. .. venaþe sik wnnen af enom suene Bu 526. " decianus. .. venadhe sik wnnin af vincencio dödhum" Bil 474.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚽᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back