Venga

Old Swedish Dictionary - venga

Meaning of Old Swedish word "venga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

venga
jämra sig, klaga. siälen bleff ropandhes oc wengandis Lg 662. " mz grötelike röst oc vengandis thuti" Su 405.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • venga sik , jämra sig, klaga. ä mädhan hon swa ryghelica läät ok vengadhe sik Bo 75. " ropande oc venggande sigh" MB 2: 186. " venga thik mz tholiko rope ok sigh" Su 406. Bo 191. Su 190. MD 46. - jämra sig öfver, klaga öfver. tha grather mangh vsul människia ok venghar sik wara nokon tidh födda JP 164. " tha greth siälen sarlika och wengadhe sik, at hon war födh, at hon skulde komma til the bro" Pa (Tung) 31. " wengande sik huru han hafdhe tappat sit langa ärwodhe" KL 58. - refl. vengas, jämra sig öfver, klaga öfver. jak graater oc wengas the otalika daghanna skadha Su 236.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚽᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back