Vengan

Old Swedish Dictionary - vengan

Meaning of Old Swedish word "vengan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vengan
jämmer, klagan. " mz storom graat oc vengan" Bo 25. MB 2: 157, 219, 224. Su 125. huat roop, skraal oc skrii ther höres, huat graat, sokkan oc wengan ib 128. ib 371. " graat oc Sukkan. ängxslan oc wengan" ib 352. " osigeligin skryan ok vengan" LfK 222. vsla sielennä thwt ok vengan Sv. kyrkobruk 213.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚽᚿᚵᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back