Veta

Old Swedish Dictionary - veta

Meaning of Old Swedish word "veta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

veta Old Swedish word can mean:

veta
L.
veta
1) låta erfara, låta komma till del, låta få, gifVa. thu. .. vette os enga värio STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 210. iak skAl weeta thik föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe mz minom nadhom MB 1: 254. wilia the (ɔ: Vallius. 1850--54.">DiäFla) ey STundom weta antzswar sinom mannom, för än the offra sit eghit blodh ib 505. a hwath tunGO wardher mik anzswar weet Al 7600. sit nampn mon han honum (STaden) weta ib 5416. the willo ey skilias widh honum för än the hafdho hans ända seet eller honum wordhe helsa weet ib 10088. fore the äro thu haffwer mik teet GOdh löön wardher thik aff hänne weet ib 8056. " huru pAllas venus ok inno thrätto om gull äple eet, ther them Var Allom saman veet" Fl 296. - låta få, egna, visa, bevisa, göra. lät han veta uarom guþum heþar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 188. at þu ueter ok lätar ueta guþplekan heþar þinom afguþum (magnam mihi gratiam præSTisiSTi) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 504. " then hedher weter manenom hera, som man weter hans STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budzskap" MB 1: 189. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1. 3558. Al 9521. " os vetis engin wirdhning" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 282. " gud wille wetha mig then ära" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4957. " thz GOdha hon hafwer androm weet" Al 5998.
veta
2) låta få, låta (ngh) erfara fullBordan el. uppfyllelsen af (ngt, bevilja. them war Al thera wili weet Al 3668. " bedz hwat thu wil, thz wil iak thik weta" ST 227. " ena bön will iak ider biVallius. 1850--54.">Dia herre. ati loffua mik lekä Vallius. 1850--54.">Didrik wAldemarsson min frende oc taga hanum wtaff tornit. .. konungen swarade, thz mag iak ekke wete tik" Vallius. 1850--54.">Di 191. biwder han mik til kamp. thz will iak gladeliga weta hanum ib 148. weet mik thässa bön MB 1: 348. " mille herran vette honom böön" Bo 150. ST 109. Va 23. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 43. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4090. Al 468. " thät war honum af domarenum weet Hel. mäns lefv. 230. the som kAlla oppa thit häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga nampn, them skAl thera bön weethas oc höras Sv. böner 402. - bevilja, uppfylla. hans böön wardher aff gudhi weet" MD 186. " huath ij bedhins thz skAl iak veta" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 238. " konung vAldemar skulle hans vilia vetha" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 180. " han bedhis thär thorff thän wethir som wil" GO 432.
veta
3) begåfVa? sörja för, undeSTödja? wel munde han hanom weeta han fic hanom landh oc län STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 339 (möjligen att föra till 4).
veta
4) behandla, gå åt, medara. the. .. wildhe honom sörgelige weithe MD 13. - Jfr hadhVarþ-veta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ir ,
  • -te , ter. pres. väittar VGL I Md 9. vätir ib VS 2: 1. imperat. weet MB 1: 348.
  • uete VGL I R 8: pr. vete ib II R 17; Bu 504.
  • weet Al 3868.
  • weet ib 8056, 10088 ; MD 186. n. veet Fl 296.
  • weet Al 5998, 7600 ; Hel. mäns lefv. 230),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚽᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back