Veþa

Old Swedish Dictionary - veþa

Meaning of Old Swedish word "veþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

veþa
jaga, söka fälla; fälla. han. .. vedde Diwr a the mark Iv 2114. at rida i skog oc weda Diwr Di 74. ib 106, 176, 228 (på tre st.), 281. allen dagh haffua wi vedeth (ællt) en galth ok kwnnom honum napth alle iiii fanga en nw haffuer jach ensamber väydat bodhe biörn ok Diäfell (hæfi ek væitt æinsaman æinn biorn eða æninn visund] som värsthe äro aff alle dyvr ib 229. - söka fånga, söka snärja. han (djäfvulen) lede christum tel ökna at fasta ok fresta. ok vedde han som fughalare fugel Lg.">Bu 206. - vara på jagt efter, söka bemäktiga sig. thin ängil oc jakg föLgdhom thässe siäline. .. ok vi badhe vi bärsadhom oc vedom hona (venabamur eam) swa som vedhonan Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 97. - jaga, vara på jagt (efter), söka få tag (i). med prep. äptir. amalberga, äpther huilka han wedadhe Lg 3: 286. - abs. jaga. thänkir han at fara i skogh oc vedha Gr 289. sighianDis sik wilia wtfara at wedha, ällar fara i iakt ällar äpther willebradh Lg 3: 286. - jag (med så el. så beskaffad framgång), hafva (så el. så beskaffad) jagtlycka. visth haffuer tu vel väydat Di 229.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • weyda Di 176, 228 (på två st.). pres. weþer HelsL V 8: 2.
  • wedhadhe Lg 3: 286.
  • vedom Bir 3: 97. part. pret. n. vedeth Di 229.
  • väydat ib (på två st.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚽᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back