Vidharla

Old Swedish Dictionary - vidharla

Meaning of Old Swedish word "vidharla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidharla Old Swedish word can mean:

vidharla
1) vida, vida omkring, vidt och bredt. sändos brödhir af hans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTre vidhirla vm landit at läta äfte honom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 252. " skal iak sätia thinna aminnilse widherla om wärldina" MB 1: 186. VKR XXI. ST 283. MBla STadgar [såsom bihang till BiäRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 30 (1380). gik hans loff oc frägdh widharla ower wärldena Su 226. wrange män som nw byggia widherla i wärdinne (per totum mundum modo dispersi) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 141. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 66. blömSTer hulkra lokt viderla (late) STänkis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 179. plägha ey vidherla mz them (ögonen) STira STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 257. mircaulum spordhis swa vidhirla. at mykyn moghe af ierrusalem ok af androm STadhom komo at seia lazarum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 158. minzSTe dropi mins dyraSTa blodz. lhwilkit vidharla flööt ofwer allan minn sarghadha likama Su 448. screff en doctor aff sancti auguSTin ordan. .. manga conclusiones mothaflath och sände widarla wm kringh STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LXVI. - från flere håll. widarla samnas STridsens skare STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 19.
vidharla
2) från långt håll, fjärranifrån. thydiska men som vidherla koma RK 1: 249 (möjl. att föra till 1).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • vidherla.
  • vidhirla )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᛆᚱᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back