Vidhelika

Old Swedish Dictionary - vidhelika

Meaning of Old Swedish word "vidhelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidhelika
vidt, vida, vida omkring. thesse thry eldande vtuidho sik lankt oc vidhelika (longe lateque) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 370. " j hulko. .. han värdoghas nu ey byggia vtan vidhelica spazera" Bo 78. " öffuer alth i östersiön wdhyeligha spörss huru gull och haffuor aff rikith föres" RK 3: 503. thetta. .. wiideliige om landet spordes ib 1: (Yngre red. af LRK) s. 265. " all min siäl. .. wträkkir nw widherlikast (smplissime) sina astundilsa arma" Su 218. ib 3. " ujdhir Boordh. .. bör thik. .. ey vidhelika fraa thik see vm alt husit hwat ther görs" Ber 248.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • widherlika Su 3 ;
  • -likast ib 218.
  • wiideliige RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 265.
  • wydheligha ib 3: 503),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back