Vidhelikhet

Old Swedish Dictionary - vidhelikhet

Meaning of Old Swedish word "vidhelikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidhelikhet Old Swedish word can mean:

vidhelikhet
1) vidd, omfång, omfattning. noe gladDis aff rume widhilikhet sinna ark Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 219. fiädalin hauir. .. bredhan mwn oc tho mere giris vidhelikhet ib 1: (Cod. B) 349. kärleksins vidhelikhet ib 3: 381. - vidd, vidsträckt rum. i allom yrta blomstra. tränna. fruktanna stenanna. älla malmanna kyniom hulkin som matto finnadz i aldra wärdhinna widhirlikhet (amplituDine) Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 227. - vidt utrymme. at vt gaa af thrangeno j vidhelikhet Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 300. " lib 299. "
vidhelikhet
2) bredd. " vm nakor määlte hundradha fota iordh j langlikhet ok swa mykit j vidhelikhet" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 382. " hwar othänkelikin höghelikhet är ok sighelik langlikhet ok vndarlik vidhelikhet" ib 3: 112.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • widhi-.
  • widhir- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back