Vidherboande part.

Old Swedish Dictionary - vidherboande part.

Meaning of Old Swedish word "vidherboande part." in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherboande part.
en som bor bredvid en annan, viderboende, en hvars hus eller tomt ligger omedelbart vid en annans el. som jämte annan har del i hus eller tomt. clauus sadhe at gardhin war hanom ecke heembudhin effter thät han thär widherboande är SJ 66 (1437). " arnd kerkhoff ok matias bynting. .. loto vp hans bysmarket eth ärfue vpa köpmanna gatu liggiande näst wästan sama hans bysmarketz ärfue som han oc ägher. .. hulkit forscrifna ärfue the förra saalt haffdhe jon rytinge for hundradha (100) marker, som hans bysmarket bysprakadhe oc laghlika til dömpdis for sama köp aff thy han widherboande war" ib 43 (1428). " hulkit fornempa ärffue som langt är öwerst fra gatunne ok nidherst geen sionom som han thät längst bruka ma mädh stadzins fulbordh lika androm widherboandom" ib 33 (1426).
Alternative forms or notes:
  • vidherboanda rätter
  • -boande- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛒᚮᛆᚿᚦᚽ::ᛕᛆᚱᛏ.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back