Vidherböra

Old Swedish Dictionary - vidherböra

Meaning of Old Swedish word "vidherböra" (or vidherbøra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherböra (vidherbøra)
vederböra, vara tillbörlig, böra ske, bära ega rum, böra förekomma. vidher the plikt, brwt, oc sak, som ther tillhöre oc rättelica vidherböör BYH 1: 237 (1431). " widherbör meer at formannen älskis aff idher än rädhis" Bir 5: 13. " epther thet wi högbornom första herra konwngh magnus. .. ingalwnd förmattom betala och widherleca som widher bördhe" SD 5: 208 (öfvers. i hdskr. fr. sl. af 1400-talet).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vidherböra may have also been written as vidherbøra

Part of speech: vb

Additional information: v. (anträffadt blott i 3 pers. sing.)

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛒᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back