Vidherfara

Old Swedish Dictionary - vidherfara

Meaning of Old Swedish word "vidherfara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherfara Old Swedish word can mean:

vidherfara
1) påkomma, inträffa. naar noghur höghämllis ärinde widhirfara VKR 33. " daghligha syslor oc smaa ärinde som idhkelicha widhirfara" ib. " the ärinde som kunno widhirfara ib. "
vidherfara
2) vederfaras, hända. " hwat är tik hänt ällar widherfarit" Lg 663. - komma till del. hwat swar mich vidherfar RK 2: 4642. " ath han. .. lathe mik her vtinnan vidherfara räth" FM 217 (1504). tillskyndas, ådragas. for. .. siäla wandha oc synd som widhirfara maagho them som them (näml. föreskrifterna) ey wilia haalla VKR 45.
vidherfara
3) gå, aflöpa. opers. med dat. tagher fik prestn böther. .. och predicade huru honom war widherfarith PK 252. thesson man saa widher foor MD (S) 269. - refl. vidherfaras,
vidherfara
1) vederfaras, komma till del. ath mik motthe vidher faras swa mykith som räth ware aff een tolkin tiuffwa hoop BSH 3: 293 (1470?). velie the. .. holle eder for theres rettha herre. .. om thetta for[skriff] ne ma thöm vedherfares ib 5: 343 (1509). " ath sadana romare kyRKes budh skulle noger for argen widerfares" ib 520 (1512). " at them widerfaris nagot swadant, som the westgöter skedde j schane" FM 487 (1510).
vidherfara
2) gå, aflöpa. opers. alla erichs swena wedher fors och swa RK 2: 4400.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vedher- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back