Vidherfrestan

Old Swedish Dictionary - vidherfrestan

Meaning of Old Swedish word "vidherfrestan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherfrestan
ansträngning, bemödande. " smakadhe han mik swa som bäzste kostir. .. sötir ok godhir j godhom vilia ok astundan bätre j vidhir frestan (conatu) ok manlikom framgang. aldra bästir. .. j loflikom ända ok fulkomnan" Bir 1: 303. " skulle spiutit instingas j han mz alle widhir frestan (conamine) ok makt" ib 62. " the. .. göra mz alle vidhirfrestan thz the formagho" ib 380. " at fiskin formoghe ey. .. vndgaa mz nakrom styrk älla vidhirfrestan (fortiudine vel impulSu)" ib 2: 6. " at hans vidhirfrestan (conatus) oc vili vardhir fafäng" ib 35. " thin astundan ok godh vidhirfrestan skal reknas thik for bönina fulkompnilse" ib 3: 226. ib 2: 309, 3: 29. Bo 242. Su 445.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᚠᚱᚽᛋᛏᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back