Vidhergöra

Old Swedish Dictionary - vidhergöra

Meaning of Old Swedish word "vidhergöra" (or vidhergøra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidhergöra Old Swedish word can mean:

vidhergöra (vidhergøra)
L.
vidhergöra (vidhergøra)
1) göra vid, företaga; använda, bruka. en systir. .. hafdhe vm langan tima dööf varit a andro sino öra. ok hafdhe ther vidhirgiort mykyn läkedom KL 349.
vidhergöra (vidhergøra)
2) motarbeta, förhindra kere wenner hielp widher göre swerigis rikis forderff HSH 7: 11 (1467). tillhielpe. .. at wedergöret BSH 4: 160 (1493). HSH 20: 171 (1507).
vidhergöra (vidhergøra)
3) vedergälla, hännas. " at thet motte bliffue betalet oc vidergiort, som oss i thenne landzende sket er" BSH 5: 442 (1511). vij. .. velie thet wedergöra jn oppo them med liff och macht FM125 (1501). at wädergöre then skade ib 534 (1511). BSH 5: 92 (1506). HSH 20: 72 (1506) , 159 (1507), 221 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vidhergöra may have also been written as vidhergøra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • weder.
  • -wäder- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᚵᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back