Vidherhäftogher

Old Swedish Dictionary - vidherhäftogher

Meaning of Old Swedish word "vidherhäftogher" (or vidherhæftogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherhäftogher (vidherhæftogher)
BtRK 272 (1472, orig.) ; Ihre, Gl 2: 1089; Schlyter, SkåneL s. 428, 429; Rydqvist 6: 507; Wimmer, Overs. over Vidensk. Selsk. Forh. 1898, s. 144-5: Vidensk. Selsk. Ordb. 8: 170; Kalkar 4: 768] som har ngt att vedervåga el. förlora, som med hänsyn till sin förmögenhet har något att ansvara med; vederhäftig, betrodd, förtjent af förtroende. besörie. .. the slot i finland oc then landzende med sadane wederhefftige gode men som kunde oc wille holle folk ok makt til at beskerme then landzende HSH 18: 75 (1497). " nogre wederhefftiige köpswäne" ib 24: 50 (1516). är then misloffuan saa stoor at thet ecke kan hiälpe at hans nad är widerhäfftig i riichit pa sine persones wegna och tesliges pa kirchenes ib 62 (1516).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vidherhäftogher may have also been written as vidherhæftogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • weder-.
  • -häfftig.
  • -hefftig.
  • -hefftiig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᚼᛅᚠᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back