Vidherlägning

Old Swedish Dictionary - vidherlägning

Meaning of Old Swedish word "vidherlägning" (or vidherlægning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherlägning (vidherlægning)
ersättning, godtgöresle. at nogor epteRKomende konunger. .. wilde ryggia the widerlegning, som. .. rikesins radh os. .. vnt hawe til skadegeld BtRK 242 (1466, orig.). then vedherlegningh göre BSH 4: 325 (1502). " j wethe wel lhuad scade jach tagit haffuer pa min godz j danmaRK. .. oc jngen vedelegningh ther fore hafft" FM 512 (1511).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vidherlägning may have also been written as vidherlægning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vedher- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛚᛅᚵᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back