Vidherlika

Old Swedish Dictionary - vidherlika

Meaning of Old Swedish word "vidherlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherlika Old Swedish word can mean:

vidherlika
1) göra lik. med ack. och dat. j tesso vederlikadhe hona gudh synne heLgra modhre sancte birgitte Lg 3: 523. - part. pret. gjord lik, liknande. med dat. widherlikther spetälskom manne Su 35. " o gudhz höxte söner oc samarffuinga honom siälffuom tilenade oc widherlikte" ib 143. " akten oc seen mik törnaboskanom widherlikadha (consimilem)" ib 42.
vidherlika
2) förlikna, jämföra, sammanställa. " som thin aldra renasta kärlek oc wärldenna faffängo oc orena älskogha i nakre matho wilia widherlika" Su 157. - med ack. och dat. barna leeker är alt thz thu tolt haffwer, om thu wilt thz. .. häLga fädhranna lidilse widherlika (patrum passionibus. .. comparare) Su 165. " at widherlika them thera tali (i jämförelse med antalet af dem), som ondhe omwändhe ärw fran allo godho, ärw tässe mykyt färre" ib 60.
vidherlika
1) blifva lik. swa som en troen känneswen mz sinom herra andelika korsfäster, oc i nakre mattho mz warkwnnans blodhe beguthin, maa thu mik widherlikas, oc wardha mik täkker oc kärliken (mihi similis amabilisque effceius) Su 51,
vidherlika
2) förliknas med, jämföras med, komma i jämförelse med. med dat. tolke. .. widherlikas (comparantur) martiribus Su 61. " alt thz astwndelikit är maa hänne ey widherlikas" ib 11. ib 78. - Jfr ovidherliknande.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • wedher- Su 9.
  • veder- Lg 3: 523),
  • vidherlika sik , göra sig lik, efterlikna. med dat. j hwat matte han kan oc skal sik widherlika hans pinom oc lidhilsom Su 348. ib 5, 8, 9, 36. Lf K 44. skalt thu ey widherlika tik thinom owermannom ib 45. " widherlika sik ödhmywkom" ib 47. " swa math thu tik widherlika oc swara i nakre matto minom fothom oc benom, som trötthos oc samman nägldos oppa korseno (violentiæ et lasstiudini quam crura patiebantur respondebis)" Su 50. - refl. vidherlikas,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back