Vidherlikna

Old Swedish Dictionary - vidherlikna

Meaning of Old Swedish word "vidherlikna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherlikna Old Swedish word can mean:

vidherlikna
förlikna, jämföra. aff the osigherlika oc obegripelika widherliknande (för owidherliknande el. ey widherliknande) oc aldra sötasta guds änletes asyn LfK 126. - likställa med, förlikna med, jämföra med. med ack. och dat. (el. i dess ställe ack.).. at thu swa. .. widherliknar tik likamlikom tinghom (rebus te corporalibus. .. comparare conSuevisti) Su 79. " ey widherliknandis mik starkastom filom oc camelom" ib 338. " mik. .. hulken ey är widherliknande thina mintzste pigho (quæ non Sum similis unius puellarum tuarum)" MB 2: 210. " aff the synnene. .. huilka all annor glädhi widherliknat är häldher sörgh än glädhi" LfK 127. - refl. vidherliknas,
vidherlikna
1) blifva lik. med dat. at thu. .. wärdugher wari at widherliknas thinom brödhrom MB 2: 301. " skal han. .. glädhias at han widherliknas högxsta herranom j hans smälek oc dröffuilsom" Su 350. - likna. med dat. om amynnilsens krafft vederliknas sielen gudhi fadre LfK 274. " otaliga sielär bergers köns, hulkars badhe skeen ok sötästä lukt vederliknandes helgom englom" ib 247.
vidherlikna
2) förliknas, jämföras; komma i jämföresle med. med dat. alt thz dröffwelikit är, kan ey widherliknas hänna onzsko Su 17. syndin. .. widherliknas (comparatur) grymmasta diwre ib 353. - vara i jämförelse med. med dat. alla thinga kraffta godheet widherliknas thinne omälike werdoghet, hwilkin som (för swa som?) är maanans minzsta liws mot största solinna clarhet (omnis creaturæ bonitas ad tuam comparata dignitatem sic est quasi nocilucæ splendor exigus ad solis claritatem immensam) Su 201.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • veder- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛚᛁᚴᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back