Vidherliknilse

Old Swedish Dictionary - vidherliknilse

Meaning of Old Swedish word "vidherliknilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherliknilse Old Swedish word can mean:

vidherliknilse
och f.
vidherliknilse
1) efterliknande. " minna pino aminnelse skal thu altidh haffwa i thino hiärta. .. oc henna widherliknilse wppa tik tagha" Su 198.
vidherliknilse
2) liknilse, bild, afbildning, afspegling. see. .. the hälga. .. treffalloghetena, swa som hon är, ögha at ögha, wtan alt mörker oc widherliknilse LfK 126. " om gudeliken oc hymmelsliken tingh kan enghen tala, wtan om likamlika tingha wedherliknilse (per modum rerum corporalium)" Su 80 ; jfr 4. han. .. wpsäkte thz hanom törste oc aldrigh kwnne finna thz han sökte (näml. vera et Summa philosophia) wtan som nakor hännas beläte ällir widherliknilse ib 223.
vidherliknilse
3) öfverenstämmelse, bringande till öfverenstämmelse, lämpande. alla thera gärningganna wedherliknilse oc fwlfölgilse äpther minom wilia (conformiatem omnium actionum Suarum ad meam voluntatem) Su 105.
vidherliknilse
4) jämförelse. " om än iak nakot laatz haffwa lidit, nakor dröffwilse tolth, thz tappar iak alt i thera widherliknilse (el. vid jämförelse med dem)" Su 168. " wtan alla widherliknilse älla iämpnadh" ib 328.

Part of speech: nn

Additional information: pl.?

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • wedher- Su 80, 105),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛚᛁᚴᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back