Vidherludha

Old Swedish Dictionary - vidherludha

Meaning of Old Swedish word "vidherludha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherludha
vidlåda, hänga vid, sitta fast vid. med dat. somlike widherloddo kyrkyo takino som the haffdo warit bundhne ällar bikadhe widh taket Lg 3: 179. - oeg. vidlåda, häfta vid, finnas hos. med dat. hwilkins ande ey widherludde minzsta syndh (cujus. .. spiritui minimum non adhæsit peccatum) Bir 4: 52. - vara fäst vid, hänga vid. med dat. apostoli vidhir lodhande (adhærentes) än vars herra köti Bo 132. - hålla sig till, hängifva sig åt. med dat. at hoghin altidh widherludhi (inhæreat) gudhi oc gudhelikom gerningom Su 258. hwat ey är han een ande mz gudhi, som widherludhir gudhi (adhæret deo) Spec. Virg. 241. - part. pres. vidherludhande, klibbig. bildl. han skal fly tässa wärlz widherlwdande smiker Lgren. 1875.">LfK 122.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -lodha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛚᚢᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back