Vidhermödha

Old Swedish Dictionary - vidhermödha

Meaning of Old Swedish word "vidhermödha" (or vidhermødha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidhermödha Old Swedish word can mean:

vidhermödha (vidhermødha)
1) bedröfvelse, sorg, smärta. seande sina älskelica swa mödda. gratande ok sukkande. oc i tholke vidhirmödho af sins brodhirs dödh Bo 156. hwarn wägh är sorgh ok vidhir mödha (dolor et sollicitudo) Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1. 134. han. .. bleff ther i sorgh oc wedhermöde till täss han wtaff werdhene döde Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 5082. tha han. .. sa henne j storä widermödhä Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 6 ; jfr 2. tha stodh phila opp j storä wider mödhä och krankhet, som hon warä vt aff sinne komin ib 9 ; " jfr 2. "
vidhermödha (vidhermødha)
2) vedermöda, nöd, lidande. thän tima vfridher (hungir oc) vidhermödha j wäAldinne komber Bil 282. " at the skullin liua i swa store vidhirmödho (penuria)" Bo 21. " sta mannelica i frestilsanna storm ok vidhir mödho" ib 94. han lätir sianwtuAlda män hawa vidhir mödho (affigantur) här i världinne badhe i licamma ok siäl ib 105. han. .. tok a sik fatikdomsin pinsamu vidhir mödho ib 128. " the hafdho forwnnit Alla sina nödh oc thera vidhir mödha Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Var Al ändadh" ib 251. ib 13. " aff spetälska mansins vidhirmödho" MP 1: 64. " thetta landeth staar j wedhermödhe före sylth och örlige" FM 413 (1509). - lidande, försakelse. hwath wi hafwom aff widhermödho a wart liiff ok wara födho Al 6243. - olägenhet, omak. fore widhermödo ok vmak thz han hauer hafft aff idre högferd Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2094. " at the rike eller land eller therra män skulu af hanom engin thunga, withermötho, skatha eller fara hawa" BtAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 32 (1359, orig.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vidhermödha may have also been written as vidhermødha

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wedhermödhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛘᚯᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back