Vidherqvekia

Old Swedish Dictionary - vidherqvekia

Meaning of Old Swedish word "vidherqvekia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherqvekia Old Swedish word can mean:

vidherqvekia
1) gifva lif åt. hwar wilthw taghaa liff och andha som thw skKLemming. 1862.">All säthia i the ledhamoth (d. v. s. bildens lemmar) eller hwro wilth thw wedher qwäkia thöm Lg 3: 120.
vidherqvekia
2) qvickna till, åter lefva upp. tha the see han widher kwäka KLemming. 1862.">Al 2563.
vidherqvekia
3) upplifva, återhämta. KLrasta watn. aff hwilko naar sampson haffde drwkket widherqwäkte han sin anda (refocillavit spiritum) oc athertogh syna kraffther KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 119.
vidherqvekia
4) vederqviscvka, förfriska. hwilkin skällikhet mannenom känne swa atirhKLemming. 1862.">Alda kruppin. at han ey ofmykit vanmaktis oc swa vidhirquekia at han ey ofmykit vanmaktis oc swa vidhirquekia at han wardhe ey ofraksir til synda KL L258. them som widherqwekiande äru äpther nakrom krankdom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 11. " oplypte hon (modren) han (sonen) til sit bryst oc värme mz modhirlicom kärlek oc vidhirquäke lmz sinna spina miölk" ib 2: 250. " iak vidhir quöke (reflecio) thom här oc j komaskoland värild KLemming. 1862.">Alt til mätte" ib 3: 14. lthem til sta ok hiälpa godhe ängla vidhir quekiande (refi- cientes) them mz fulstopa hughnadh ib 1: 101. ib 117. jak widhirkueker thom mz mine miskund ib 2:89. tha han var forsmadhir oc hafdhe ey siälina glädhi vidhirquäkte iak han mz mine glädhi ib 3: 32. vidhir quekiom (refoveamus) them (fåren) ib 1: 208. han vidhir quäkte (reficiebat) manga. byggiande när ok fiärren ib 319. " komin til mik ödhmiuke oc iak skKLemming. 1862.">Al vidhirkwäka (reficiam) jdhir" ib 3: 92. Lg 586. - refl. vidherqvekias,
vidherqvekia
1) upplifvas, få nytt lif, få ny näring. med saksubj. skKLemming. 1862.">Al eldin ginstan vidhurquäkias (reficiatur) mz vidh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 39. " tha widerkweiktis hennes glädis hop" MD 42.
vidherqvekia
2) upplifvas, stärkas. " lati älla kKLemming. 1862.">Alle j thinom kärlek skulu vidhirquekias (convKLemming. 1862.">Alescunt)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 175.
vidherqvekia
3) vederqvicka sig, vederqvickas. reccreor, jak vidhirkuekis GU 4 ; jfr 2. ey vidhirquekias (reficiuntur) the mindra i hughenom än i licamanom af andelicom hughnadh oc kännedom som siälina kostir är Bo 34. ib 90. " vidhirkuäkas (refici) mz mins GUddoms kost" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 166. " girnas at vidhirquäkias mz hans söta frukt" ib 3: 51. - Jfr qvekia vidh.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • wedher-.
  • -qwäkiä. -kwäka, -kweikia: -kweiktis MD 42 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᚴᚠᚽᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back