Vidherqvekilse

Old Swedish Dictionary - vidherqvekilse

Meaning of Old Swedish word "vidherqvekilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherqvekilse
dugher kraukom bistokkom til widherqwekilse Lg 3: 256. j. .. nekaden mik kosth oc brödh, mynom mannom til widherqwäkilse MB 2: 94. " ther lath han sig hentha math oc dryck sa att han oc hans folck wedherqwekilse fik" RK 3: (sista forts.) 4474. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 36, 43. " sidhan loffuas idher at haffua mattelika oc höffuidzska hugswalan, til idhers krops styRKilse oc widherqwekilse" ib 4: 118. " for allan mat ok dryk the (inälfvorna) swoLgho ok smälto thinom likama til styRKilse oc siälom til äuärdhelikin vidher quekilse" ib 137. ib 150. " thz vqr thin viderquekilse at thu viste fullelica hans vpstandilse" ib 141. ib 154. " j wärldinna snille som the leta är. .. ängin siälinna vidhirquekilse älla födha" ib 1: 101. " the hafdho ther haft omätelika andans vidhir quekilse" Bo 22. Lgren. 1866.">Ber 268. fomentum, vidheRKuekilse GU 6.

Part of speech: nn

Additional information: pl. och f. [Ä. Dan. vederqwægelse] vederqvickelse, förfriskning, stärkande; näring. tok hon optan fran sik siälue thän kost som kräselikin var, ok sände han . . . thijt hon viste vara fatik ok fadhirlös barn. thöm til födho oc vidhirquekilse KL 322 .

Grammatical aspect: pl. f.

Alternative forms or notes:
  • wedher-.
  • vädhir- Ber 268. -qwäkilse. -quäkylse Bir 4: 150),
  • hunagher.
  • som

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᚴᚠᚽᚴᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back