Vidherredho

Old Swedish Dictionary - vidherredho

Meaning of Old Swedish word "vidherredho" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherredho
redo, färdig, rustad. ligge tyerp rodzkarlena alle widher rede nar dalekarlerne kome at fölgia them HSH 7: 21 (1470). " äre skip wt giordh aff alle köpstäder och in i fymerswndh och liggie ther alt vederredhe ther" BSH 4: 312 (1502). " ath i skullä sitiä wederrädhä met folk, byssär, wärio oc fetalie, nar hans naade ider tilsigiendä worder" FM 115 (1497-1501). alle the XV ara gamble äre sitie vidredha offuer alt möre ib 330 (1507). wi äre. .. saa vederredhe, at wi vele sägie ney ffor oräth ffor alla the pa oos ok wort ffädernis rike arga vilie ib 133 (1502). thet [the] wile gerne wara wedherredho, huar som behoff göras kan, oc när the faa edhert bodh BSH 5: 155 (1507). ib 578 (1517).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • widher rede.
  • wedherredho. vederredhe. wederredhä. vidredha),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᚱᚽᚦᚼᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back