Vidhersea

Old Swedish Dictionary - vidhersea

Meaning of Old Swedish word "vidhersea" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidhersea
akta sig, taga sig till vara. näfs suä röuarom ok ilgerninges mannom, at andre måghe rädhas ok vidher see ther thylika gärninga göra KS 26 (66, 28). Jfr sea vidher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -see )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛋᚽᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back